Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

E-postadresser och digitala blanketter införs för förtroendevalda

Vivianne Macdisi (S) föreslog i en motion två förändringar i syfte att modernisera administrationen av förtroendemannaorganisationen. Det ena förslaget gällde att digitalisera blanketterna för arvoden och förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda. Det andra förslaget handlade om att tillhandahålla e-postadresser till regionens förtroendevalda för att underlätta kommunikationen med medborgarna. Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen.