Interpellation om Lasarettet i Enköping besvarad

Regionrådet Neil Ormerod (V) ställde en interpellation till sjukhusstyrelsens ordförande Malin Sjöberg Högrell (M) mot bakgrunden av den senaste månadsrapporten till sjukhusstyrelsen. Enligt Ormerod innebär den planerade budgeten nedskärningar för Lasarettet i Enköping och det finns en betydande risk för negativa konsekvenser för vården.

Fråga:

Vilka konsekvenser kommer en besparing på Lasarettet i Enköping i storleksordningen 20 miljoner kr (som krävs för budget i balans) att ha för sjukvården i länet?

Svar:

Exakt vilka konsekvenser det får är svårt att säga då vi inte har ett konkret förslag att ta ställning till. Vilka konsekvenserna blir beror på vilka områden som sjukhusdirektören föreslår att vi gör besparingar på.

Fråga:

Vilka konsekvenser kommer en besparing på Lasarettet i Enköping i storleksordningen 49 miljoner kronor (som krävs om lasarettet förlorar röntgenintäkter) att ha för sjukvården i länet?

Svar:

Lasarettet kommer inte att förlora röntgenintäkter. Det är inte aktuellt att primärvården remitterar sina patienter till privata röntgenleveranöter. Därför kommer inte en besparing på 49 miljoner att uppstå på lasarettet.

Fråga:

Lasarettet har lämnat in två scenarier för 2021 till Regionkontoret. Vad innebär dessa scenarier?

Svar:

Alla förvaltningsdirektörer har lämnat in scenarier till Regionkontoret för att få en budget i balans inför 2021. Politiskt har vi inte hanterat dessa scenarion än. Regionkontoret har gått tillbaka till alla förvaltningar och bett dem att bearbeta och revidera sina förslag till besparingar. När ett slutgiltigt förslag finns att ta ställning till då kan vi debattera det, det är fortfarande arbetsmaterial på tjänstemannanivå.

Fråga:

Hur kan du lova att Lasarettet i Enköping kommer att få den finansiering som krävs för att kunna ge mer vård, förbättra personalens arbetsmiljö och minska väntetiderna?

Svar:

Jag lovar att vi kommer ge Lasarettet i Enköping den finansiering som behövs för att leverera lasarettets uppdrag. Att förbättra personalens arbetsmiljö är något vi ständigt arbetar med, personalen är vår viktigaste resurs och det var därför vi antog en handlingsplan för attraktiv och modern arbetsgivare. Väntetiderna är en utmaning för vår region och alla andra regioner, det kommer att ta tid att arbeta ifatt den uppskjutna vården. Regionen arbetar tillsammans med övriga regioner i sjukvårdsregionen med att ta fram förslag på hur man kan jobba tillsammans med att arbeta av den uppskjutna vården.