Interpellation om palliativa bedömningar besvarad

Per Ström (V) ställde en interpellation om det under coronapandemin har förekommit palliativa bedömningar utan fysiskt patientmöte i Region Uppsala. Frågan besvarades av regionrådet Björn-Owe Björk (KD).

Frågor:

Vet vi om det förekommit palliativa bedömningar utan fysisk kontakt med läkare i Region Uppsala under coronapandemin? Om så är fallet, hur många sådana bedömningar har utförts? Kommer, i så fall, Region Uppsala att fortsätta med dessa bedömningar utan fysiskt möte?

Svar:

Vi kan i nuläget inte svara på om det förekommit palliativa bedömningar utan fysisk kontakt med läkare i Region Uppsala under coronapandemin. Enligt Region Uppsalas riktlinjer för brytpunktssamtal ska detta inte ske.

Frågan följs dock inom ramen för avvikelsehantering samt i pågående patientsäkerhetsarbete mellan chefläkare i Region Uppsala och kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor. För att helt säkerställa att inga avvikelser skett gentemot riktlinjerna för brytpunktssamtal behövs en särskild granskning genomföras som omfattar samtliga vårdcentraler, såväl offentliga som privata, med särskilt boendeansvar för SÄBO i Uppsala län. Någon form av granskning av detta kommer ske.