Redovisning av lokalt partistöd för 2019

Regionfullmäktige godkände redovisningar från de politiska partierna av hur det lokala partistödet för 2018 har använts. Partistödet används till exempel för att finansiera lokaler, administration och utbildning. Hur stort stödet är styrs av antalet mandat.

För 2019 redovisade partierna hur de använt följande belopp: (S) 2 007 000 kr: (C): 702 450 kr, (L): 501 750 kr, (V): 702 450 kr, (MP): 401 400 kr, (KD): 602 100 kr, (M): 1 304 550 kr, (SD): 683 049 kr.