Initiativ om våld i nära relationer fick svar

Helena Proos (S) och Vivianne Macdisi (S) har inkommit med ett initiativ om ett 10-punktsprogram mot våld i nära relationer. I svaret skriver regionstyrelsen bland annat att bedömningen är att Region Uppsala redan idag bedriver ett aktivt arbete i frågan. Regiondirektören får nu i uppdrag att i december återkomma till regionstyrelsen med en samlad uppföljning av handlingsplanen Hedersrelaterat våld och förtryck.

Vid förra regionstyrelsen fick regiondirektören också i uppdrag att beakta förslag som kommit från Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration. Här är uppdraget till regiondirektören att återkomma till regionstyrelsen med vilka av förslagen som Region Uppsala kan jobba vidare med på kort sikt.

Med detta ansågs initiativet besvarat. (S) hade även ett par tilläggsyrkanden, bland annat om en revidering av handlinsplanen Hedersrelaterat våld och förtryck. Tilläggsyrkandena fick avslag, vilket (S) och (V) reserverade sig mot.