Prognos på minus 145 miljoner kronor

Årets budgeterade resultat för Region Uppsala 2020 är 45 miljoner kronor. Det prognostiserade årsresultatet per augusti, enligt balanskravet, uppgår dock till minus 145 miljoner kronor, vilket är 191 miljoner kronor sämre än budget. Jämfört med föregående prognos har årsprognosen däremot förbättrats kraftigt, med 357 miljoner kronor. Det beror framförallt på ökade skatteintäkter och ersättning för provtagning av covid-19. Av prognosen på minus 145 miljoner kronor uppgår effekten av covid-19 till cirka minus 291 miljoner kronor.

Det finns fortfarande en prognososäkerhet gällande vilka effekter coronapandemin kommer att ha på verksamheten både på kort sikt och på lite längre sikt.