Region Uppsala avvaktar med beslut om munskydd

David Perez (SD) inkom i augusti med ett initiativ till regionstyrelsen om att införa krav på munskydd i kollektivtrafiken. Av svaret framgår att Region Uppsala vill avvakta Folkhälsomyndighetens bedömning.

Folkhälsomyndigheten har vid ett flertal tillfällen, enligt svaret, uttryckt farhågor över att ett användande av munskydd kan resultera i en falsk känsla av trygghet, och leda till att människor inte längre följer råden om fysisk distansering och handtvätt. Ett felaktigt användande av munskydd kan också öka risken för smitta. Därför vill regionstyrelsen att man avvaktar inkommande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten eller Region Uppsalas smittskyddsenhet.

(SD) och Simon Alm (-) reserverade sig mot beslutet.