Region Uppsala deltar i biogasnätverk

Region Uppsala kommer att delta i ett regionalpolitiskt nätverk för biogas, beslutade regionstyrelsen.

Syftet med nätverket är att gemensamt lyfta biogasens nyttor och stärka respektive regions arbete inom området. Nätverket vill också samverka för långsiktiga spelregler som bidrar till en ökad produktion och användning av biogas.

Det fanns under förra mandatperioden ett liknande nätverk som initierades av Region Skåne och Västra Götalandsregionen, nu är det Region Östergötland som har föreslagit att denna nationella samverkan bör återuppstå. Nätverket kommer att träffas fysiskt eller digitalt cirka tre gånger per år.

(SD) och Simon Alm (-) yrkade avslag, och reserverade sig mot beslutet.