Region Uppsala medfinansierar Ät Uppsala län

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att Region Uppsala ska medfinansiera projektet Samverkan för Ät Uppsala län 2020 – 2023 med 365 484 kronor.

Det är Länsstyrelsen som är huvudman för projektet, som också involverar Region Uppsala, LRF Mälardalen, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Uppsala kommun, som representant för länets kommuner.

Syftet med projektet är att i slutänden bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Uppsala län. Bland annat ska länets produktion kartläggas, och möjligheter till samverkan undersökas. Kostnaden för hela projektet ligger på 1 218 280 kronor, varav Region Uppsala alltså är en av de som bidrar.