Region Uppsala medfinansierar koordinator mot människohandel

Region Uppsala kommer från och med 2021 att vara med och finansiera regionkoordinatorer som jobbar mot prostitution och människohandel. Finansieringen uppgår till maximalt 150 000 kronor per år, beslutet fattades av regionstyrelsen.

Bakgrunden är, enligt ärendets handlingar, att det förekommer att människor i Sverige utsätts och utnyttjas för människohandel, bland annat för sexuella ändamål, inom tiggeri, för tvångsarbete och för att begå kriminella handlingar.

Jämställdhetsmyndigheten ansvarar därför för en nationell samordning mot människohandel, med bland annat en stödprocess för utsatta personer. Speciella koordinatorer arbetar med detta stöd, inom den region dit Uppsala län hör finns två koordinatorer. Dessa finansieras genom Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelser, kommuner och Region Västmanland. Samt från och med 2021 nu alltså också av Region Uppsala. Beslutet gäller finansiering för 2021 och 2022.