Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Transportsamarbete mellan sju län fortsätter

Sedan flera år samarbetar Uppsala, Stockholm, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotlands län i infrastrukturfrågor och transportfrågor i Mälardalsrådets ”En Bättre Sits”. Vid sitt möte godkände regionstyrelsen Storregional systemanalys 2020, utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem, och en storregional godsstrategi som har tagits fram inom ramen för detta arbete.

Av Systemanalys 2020 framgår bland annat att målen för transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen är att skapa ett transportsystem där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till attraktivitet för de samverkande länen. Utvecklingen ska vara långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt.