Transportsamarbete mellan sju län fortsätter

Sedan flera år samarbetar Uppsala, Stockholm, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotlands län i infrastrukturfrågor och transportfrågor i Mälardalsrådets ”En Bättre Sits”. Vid sitt möte godkände regionstyrelsen Storregional systemanalys 2020, utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem, och en storregional godsstrategi som har tagits fram inom ramen för detta arbete.

Av Systemanalys 2020 framgår bland annat att målen för transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen är att skapa ett transportsystem där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till attraktivitet för de samverkande länen. Utvecklingen ska vara långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt.