Försämrad ekonomisk prognos för sjukhusstyrelsen

Efter september månad lämnar sjukhusstyrelsen en årsprognos på minus 1,059 miljarder kronor. Det framgår av den senaste månadsrapporten.

En stor del av underskottet finns hos Akademiska sjukhuset, som förväntas göra ett årsresultat på minus 1,009 miljarder kronor, oförändrat jämfört med prognosen efter augusti. 562 miljoner kronor av underskottet ligger i den ordinarie verksamheten medan effekterna av Coronapandemin beräknas till 447 miljoner kronor. Underskottet består främst av uteblivna riks- och regionintäkter, ökade kostnader för löner, medicinskt material och köpt vård.

Lasarettet i Enköping ligger också kvar på samma årsprognos som föregående månad, ett resultat på minus 6,2 miljoner kronor för 2020.

Sjukhusstyrelsens egen verksamhet har försämrat årsprognosen med 7 miljoner kronor jämfört med föregående månad. Detta beror bland annat på ökade köer inom ortopedi samt kraftigt ökade kostnader för neuropsykiatriska utredningar.

Region Uppsala har ansökt hos staten om att få ersättning för merkostnader orsakade av pandemin, men har ännu inte fått besked om hur mycket som kommer att betalas ut.