Region Uppsala utreder om mer vård kan upphandlas

Region Uppsala ska se över om en del av den öppen- och slutenvård som idag bedrivs vid Akademiska sjukhuset kan läggas ut på andra aktörer. Det beslutade sjukhusstyrelsen. De områden som kan vara aktuella är plastikkirurgi, gynekologi, ögonsjukdomar och öronsjukdomar.

I ett första steg ska vill sjukhusstyrelsen genomföra en så kallad Request For Information (RFI), vilket innebär att man kontaktar tänkbara vårdutförare och samlar in information inför en eventuell upphandling. Det kan till exempel gälla förslag på hur upphandlingen ska läggas upp för att få ett bra resultat, hur utvärderingen ska gå till samt upplysningar om innovationer och nya idéer.

En delrapport ska lämnas vid sjukhusstyrelsens sammanträde i maj 2021.

(S) och (V) reserverade sig och yrkade på avslag.