Oförändrad minusprognos för sjukhusstyrelsen

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset efter juli månad uppgår till minus 1 051 miljoner kronor. Det framgår av ekonomirapporten.

404 miljoner kronor bedöms vara direkt orsakade av covid-19-situationen, resten av minusprognosen kommer från ordinarie verksamhet. Prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 11,2 miljoner kronor.

Totalt uppgår årsprognosen för sjukhusstyrelsen till minus 1 084 miljoner kronor, vilket är samma som prognosen i maj. Prognosen är osäker, beroenden på hur pandemin utvecklas. Troliga intäkter för utförd covid-19-provtagning finns inte medräknat i prognoserna.