Biljettpriser

Regionfullmäktige beslutade 2020-06-10 att fastställa regionplan och budget 2021–2023. I beslutet ingår en genomsnittlig prishöjning med 2 procent för biljettpriserna. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden fastställde idag priserna till 930 kronor för månadskort, priset på förköpta enkelbiljetter fastställs till 33 kronor och enkelbiljett betalda via reskassa fastställs till 27 kronor. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

En ny avgift är ett så kallat Arlandatillägg för resa med busslinje 801, 806 och 880. Pris vid på- eller avstigning Arlanda föreslås bli 40 kronor för vuxen och 30 kronor för ungdom (7–19 år). Arlandatillägget fastställs av regionfullmäktige vid sammanträdet 25 november 2020 och om regionfullmäktige beslutar något annat än ovan revideras prislistan utifrån regionfullmäktiges beslut.