Delårsrapport januari till augusti 2020

Efter en normal inledning av 2020 har året helt dominerats av konsekvenserna av den pågående pandemin. Den största påverkan har varit det minskade resandet med följd att biljettintäkterna fallit kraftigt jämfört med budget. Trafik och samhälle redoviserar ett ackumulerat resultat till och med augusti som är -166,8 miljoner kronor sämre än budget.