Inhyrning bussdepå Tierp

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt att godkänna förvaltningens förslag om inhyrning i bussdepån i Tierp. Bakgrunden till beslutet är att när trafikavtalet för regionbusstrafiken löper ut i juni 2022 upphör samtidigt det hyresavtal som trafikföretaget Nobina tecknat direkt med fastighetsägaren av nämnda depå. För det kommande trafikavtalet föreslås nu istället Region Uppsala hyra depån i Tierp som därmed kommer hanteras på samma sätt som övriga depåer. Indirekt finansierar nämnden redan idag depån i form av högre trafikkostnader. När hyreskostnaden nu ökar för Trafik och samhälle förväntas trafikkostnaderna att minska i ungefär motsvarande mån.