Remissyttrande: Nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige

Region Uppsala har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslag till utredning om nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. Kortfattat så föreslår utredningen att:

  • Resenärer ska kunna resa med samma färdbevis; ett chip på ett kort, i en telefon eller dylikt, med regional kollektivtrafik oavsett var i landet som resan sker. Det är möjligt eftersom regionala kollektivtrafikmyndigheter ska ingå och kommersiella trafikföretag får ingå i biljettsystemet.
  • Staten ska tillhandahålla en nationell digital infrastruktur som hanterar biljetter och ekonomisk avräkning mellan företag som ingår i systemet.
  • Innovation ska främjas genom att alla regionala kollektivtrafikbiljetter ska finnas tillgängliga för tredje part som vill sälja mobilitetstjänster.

Region Uppsala är positiva till inriktningen i utredningen och välkomnar utvecklingen med ett nationellt biljettsystem.