Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Trafikbeställning av stadsbuss och tågtrafik T21

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna trafikbeställningen för trafikår T21, det vill säga 13 december 2020 till 12 december 2021, inom befintligt trafikavtal avseende stadsbuss och tågtrafik. Trafiken föreslås oförändrad jämfört med trafikbeställningen för trafikår T20.

Inför beslutet har två alternativ diskuterats: Oförändrat utbud samt reduktion inom befintligt trafikavtal. Beställning med oförändrat trafikutbud för 2021 beräknas generera en kostnad på 575 miljoner kronor för stadsbusstrafiken samt 260 miljoner kronor för tågtrafiken. Denna kostnad finansieras inom nämndens budget rörande kollektivtrafik.