Uppsnabbat fastighets- och servicenämnd 17 juni 2020

Regionens revisorer får svar om inflytt i 100-huset

Region Uppsalas revisorer har granskat uppförandet av och inflyttningen till det så kallade 100-huset, ingång 100/101, vid Akademiska sjukhuset. Bakgrunden till granskningen är att investeringsbudgeten för 100-huset har överskridits kraftigt och att inflyttningen har försenats. Vid sitt möte klubbade nu fastighets- och servicenämnden svaret till revisorerna.

Fastighets- och servicenämnden delar revisorernas syn på att flera steg har tagits för att förbättra uppföljning och insyn. Fastighets och servicenämnden är positiv till de rekommendationer som revisorerna kommer med. Bland annat att uppföljning och redovisning av pågående projekt bör förbättras. Samt att regionstyrelsen beslutar att varje beslut om investeringar i utrustning även innehåller en bedömning av vilka byggnadspåverkande investeringar ett sådant beslut för med sig.

Som vanligt kan svaret i sin helhet läsas på Region Uppsalas webbplats. Detta under Demokrati och insyn, Politik, Fastighets- och servicenämnden och dagens datum.

Nya parkeringsavgifter vid Akademiska sjukhuset

Vid sitt möte fastställde fastighets- och servicenämnden nya parkeringsavgifter vid Akademiska sjukhuset för både besökare och personal. För besökare höjs parkeringavgiften från den 1 juli med en krona i timmen. Personal får dock fortsätta att parkera gratis, på grund av covid-19 pandemin, till och med den 16 augusti. Och när parkeringavgifter för personalen kommer tillbaks den 17 augusti är det med en reducerad parkeringsavgift.

Med ett 21-kort kan personalen parkera 21 gånger, det kostar normalt 950 kronor. Men enligt handlingarna i ärendet vill Region Uppsala under den pågående covid-19 pandemin göra det enklare att minska smittspridning, samt att kunna arbeta långa pass även vid tider med begränsad kollektivtrafik. Därför sänks avgiften till 580 kronor för 21-kortet, när avgiften återinförs.

För att justera så att det blir mer budgetneutralt höjs alltså parkeringsavgiften för besökare med en krona i timmen från den 1 juli. Att parkera utomhus kostar från den 1 juli 31 kronor i timmen (med en maxtaxa på 225 kronor), att parkera i parkeringsgarage kostar 41 kronor i timmen (med en maxtaxa på 225 kronor).