Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Svar på initiativ om mätning av förekomst av smuts

Vid fastighets- och servicenämndens möte i juni väckte Lawrence Bishop (V) även ett initiativ med en fråga om så kallad ATP-mätning av inkommande gods från tvätteriföretaget Berendsen.

En ATP-mätare är ett mätinstrument för rengöringskontroll, det mäter kontaminering som kan vara osynlig för ögat. Bakgrunden är tidigare uppgifter i media om att Berendsen levererat smutsigt gods till Akademiska sjukhuset. Enligt initiativet kan det ifrågasättas om de tester som gjorts ligger inom godkända värden för bakterier och smuts i vagnarna.

Av svaret framgår att resultatet enlighet Fastighet och service visar på väl godkända värden, då värdena för tvättvagnar inte kan jämföras med exempelvis värden för patientsängar. De tre senaste ATP-mätningarna visar på fortsatt låga värden, enligt handlingarna i ärendet. Med detta anses initiativet besvarat.