Upphandling av drift av produktionskök initieras

Den 15 januari 2021 går dagens avtal ut vad gäller driften av produktionsköket vid Lasarettet i Enköping. Därför initierade nu fastighets- och servicenämnden en upphandling av en ny operatör.

Upphandlingen omfattar lunch och middag till inneliggande patienter årets alla dagar. Därtill ska ett café/restaurang drivas på Lasarettet i Enköping, den delen av upphandlingen är en så kallad tjänstekoncession som finansierar sig själv.

Värdet på upphandlingen beräknas uppgå till cirka 5,5 miljoner kronor per år. Avtalstiden är två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.