Upphandling av patientmat till Vårdcentrum i Tierp

Det befintliga avtalet för leveranser av patientmat i kantin till Vårdcentrum i Tierp löper ut den 31 januari 2021. Därför initierade nu fastighets- och servicenämnden en ny upphandling vid sitt möte.

Upphandlingen kan komma att vara en del av upphandlingen av drift av produktionsköket vid Lasarettet i Enköping, eftersom det kan finnas samordningsfördelar. Värdet på upphandlingen beräknas till cirka en miljon kronor per år, avtalstiden är på två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Caféverksamheten vid Vårdcentrum i Tierp har tidigare drivits genom en kommunal verksamhet, i dagsläget finns ingen caféverksamhet. Detta planeras att direktupphandlas av en lokal entreprenör på direktentreprenadavtal, och ingår alltså inte i upphandlingen.