Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Forsknings- och utvecklingsmedel för år 2021 fördelade

Region Uppsala delar årligen ut särskilda Forsknings- och utvecklingsmedel för att finansiera projekt med en patientnära inriktning. För år 2021 rör det sig om cirka 3,7 miljoner kronor. Regionstyrelsen godkände nu fördelningen.

Totalt inkom 44 ansökningar. 17 forskningsprojekt tilldelas mellan 66 400 kronor och 156 900 kronor vardera, medan 11 utvecklingsprojekt tilldelas mellan 65 600 kronor och 80 000 kronor vardera. Bland de sökanden som beviljas medel är könsfördelningen liknande den som gäller för samtliga som har sökt i årets utlysning.

Totalt används 2 455 200 kronor till att finansiera forskningsprojekt, 846 800 kronor till att finansiera utvecklingsprojekt och 362 986 kronor till granskning och uppföljning av forskningsprojekt.