Prognos på minus 205 miljoner kronor

Det prognostiserade årsresultatet för Region Uppsala efter september månad, enligt balanskravet, uppgår till minus 205 miljoner kronor. Detta är 250 miljoner kronor sämre än budget, och en försämring på 60 miljoner kronor jämfört med föregående månad. Detta beror främst på lägre skatteintäkter än budgeterat, efter en ny skatteprognos. Av prognosen på minus 205 miljoner kronor uppgår effekten av covid-19 till cirka minus 232 miljoner kronor.

Det finns fortfarande betydande osäkerheter kring vilka effekter coronapandemin kommer att ha på verksamheten, både på kort och lite längre sikt. Det finns även en osäkerhet kring hur mycket statsbidrag Region Uppsala kommer att få kopplat till covid-19. Ytterligare prognosförändringar kan därför komma att ske.