Projekt med självreglerande byggnader får stöd

Region Uppsalas förvaltning Fastighet och service beviljas medfinansiering med 850 000 kronor för sitt projekt STUNSnet, där artificiell intelligens (AI) används för att byggnader ska kunna bli självreglerande. Detta efter beslut av regionstyrelsen.

Projektet ska utveckla en mjukvara som tar in signaler från en fastighet (så som temperatur, tryck och väder), analyserar dessa och sedan automatiskt justerar fastighetens teknik efter de rådande omständigheterna. Mjukvaran ska lära sig fastigheten och verka förutspående, på såt sätt är tanken att det ska leda till minskad energianvändning.

Projektet ägs av Region Uppsalas förvaltning Fastighet och service, och leds av STUNS energi. Fastighet och service satsar också 850 000 kronor, de medel som regionstyrelsen nu beslutade om kommer från regionala tillväxtanslag (så kallade 1:1-medel).    

(SD) och Simon Alm (-) yrkade på avslag, och reserverade sig mot beslutet.