Region Uppsala förskotterar för Hargs hamn

Region Uppsala förskotterar 13,5 miljoner kronor till nationell plan som Trafikverket ansvarar för, pengarna är avsedda för farledsfördjupning i Hargs hamn. 

Åtgärden ingår i nationell plan för transportsystemet 2018 - 2029, med planerad start år 2020. Totalkostnaden är 85 miljoner kronor enligt plan. Trafikverkets del av kostnaderna är 67 miljoner kronor. Anledningen till förskotteringen är att Trafikverkets finanser är tungt belastade år 2020 och åtgärden har blivit dyrare än beräknat. Samtidigt måste muddringen färdigställas innan miljödomen upphör att gälla, varför Region Uppsala nu alltså förskotterade 13,5 miljoner kronor.