Region Uppsala vill införa mobil psykiatrisk akutverksamhet

Akademiska sjukhuset ska ta fram ett förslag till en mobil psykiatrisk akutverksamhet, en så kallad psykiatriambulans. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

En lösning på mobil psykiatrisk akutverksamhet kan vara en psykiatriambulans. Det är ett utryckningsfordon som bemannas av psykiatriutbildad personal. När någon ringer till 112 på grund av psykisk ohälsa åker psykiatriambulansen ut, i stället för polisen, som annars ofta åker på sådana larm. Psykiatriambulansen åker också ut vid självmordshot och i andra situationer med koppling till misstänkt psykisk sjukdom.

För närvarande finns psykiatriambulanser i Region Stockholm, Region Skåne och Västra Götaland. I Region Uppsala finns sedan tidigare ett mobilt team knutet till vuxenpsykiatrin, som gör hembesök utanför ordinarie öppettider. Men detta kan enligt psykiatrin inte jämföras med en ambulansverksamhet, och därför skulle psykiatriambulansen vara ett viktigt komplement. Polisen i Uppsala län har också i olika sammanhang lyft fram att det skulle behövas en psykiatrisk ambulans.

Sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset fick i uppdrag att ta fram ett förslag till en mobil psykiatrisk akutverksamhet. Förslaget ska redovisas vid sjukhusstyrelsens sammanträde i december.