Beslut om allmän trafikplikt för tågtrafiken

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden (TSN) fullgör regionens uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet genom att ta ansvar för och besluta om allmän trafikplikt. Med stöd av lagen om regional kollektivtrafik fastställs allmän trafikplikt för länsöverskridande regional tågtrafik med Mälardalstrafik AB, dels på Ostkustbanan till och från Gävle i Gävleborgs län och på Dalabanan till och från Sala i Västmanlands län. Beslutet är en förutsättning för att Mälardalstrafik ska kunna teckna ett nytt trafikavtal för den storregionala tågtrafiken i Uppsala län och har beretts med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Västmanlands län, Gävleborgs län samt med Mälardalstrafik AB. Dagens beslut adderas till 2019 års fattade beslut om allmän trafikplikt för östra Sverige.