Uppsnabbat vårdstyrelsen 27 april 2020

Prognos på minus 28 miljoner kronor

I spåren av arbetet med coronaviruset är nu den ekonomiska prognosen för vårdstyrelsen, och dess förvaltningar Folktandvården och Nära vård och hälsa, minus 28 miljoner kronor för år 2020. 

Det är en negativ avvikelse mot budgeten på 42,6 miljoner kronor. Vårdstyrelsen lämnar en prognos på plus 7 miljoner kronor, detta då det görs färre besök inom primärvården, vilket i det korta perspektivet leder till mindre utbetalda pengar för besök. Folktandvården lämnar en prognos på minus 5 miljoner kronor och Nära vård och hälsa en prognos på minus 30 miljoner kronor. Den huvudsakliga orsaken till försämringen är alltså det pågående arbetet med det nya coronaviruset. 

Specialisttandvården behöver nya lokaler

Förvaltningsdirektören för Folktandvården får, tillsammans med sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset, i uppdrag att beställa en kombinerad förstudie och programarbete för inhyrning av nya lokaler för specialisttandvård i Uppsala. Detta beslutade vårdstyrelsen vid sitt möte. 

Bakgrunden är, enligt handlingar i ärendet, att det finns ett behov av att hyra nya lokaler för specialisttandvården i anslutning till den nuvarande kliniken på Kaniken, detta på grund av ett ökat patientryck. Det finns också synergieffekter med att förlägga verksamheten så att den kan dela lokaler med Käkkirurgens verksamhet. 

Ytbehovet för Folktandvården beräknas till cirka 300 – 400 kvadratmeter. Om hyreskostnaden för Folktandvårdens del efter genomförd förstudie kan finansieras inom förvaltningens antagna budget, så får förvaltningsdirektören enligt dagens beslut också i uppdrag att teckna hyreskontraktet.