Extraersättningar med anledning av covid-19 ska följas upp

(S) väckte vid vårdstyrelsens förra sammanträde ett initiativ där man föreslog att en analys ska göras av effekterna på vården hos de vårdgivare som fått extra besöksersättning under våren och sommaren.

Vårdstyrelsen beslutade att bifalla förslaget. En redovisning ska göras till vårdstyrelsens sammanträde i december.