Justerade priser hos Folktandvården

Vårdstyrelsen fattade beslut om uppräkning av prislistan för 2021 hos Folktandvården. De flesta åtgärderna inklusive avtalspriser för Frisktandvård höjs med 3 procent jämfört med priserna för 2020. Specialisttandvårdens åtgärdsprislista räknas upp med plus 2,3 procent.