Uppdraget för mobila närvårdsteam ses över

Uppdraget för de mobila närvårdsteamen kan utökas i framtiden. Vårdstyrelsen beslutade att ta fram en plan för hur verksamheten kan utvecklas så att fler invånare kan nås av teamens insatser. Frågan om att ha ett team stationerat på akutmottagningen ska övervägas.

Planen ska redovisas på vårdstyrelsens sammanträde i december.