Färre trycksår och förbättrade hygienrutiner

Region Uppsala har minskat trycksår som uppkommit under sjukhusvård, enligt den löpande uppföljning som sker av patientsäkerheten. Mätningar i mars och augusti visar att dessa har minskat i omfattning från 9,3 procent förra året till 7,6 procent i år.

Även de basala hygienrutinerna har förbättrats. Andelen tillfällen med korrekta hygienrutiner och klädregler har ökat från 61,9 procent år 2019 till 82,9 procent detta år. Med anledning av att insjuknandet i covid-19 nu ökar genomförs det sedan vecka 46 veckovisa mätningar av basala hygien- och klädregler och följsamhetsmålet är höjt till 100 procent.

Vårdstyrelsen lade informationen till handlingarna.