Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Färre trycksår och förbättrade hygienrutiner

Region Uppsala har minskat trycksår som uppkommit under sjukhusvård, enligt den löpande uppföljning som sker av patientsäkerheten. Mätningar i mars och augusti visar att dessa har minskat i omfattning från 9,3 procent förra året till 7,6 procent i år.

Även de basala hygienrutinerna har förbättrats. Andelen tillfällen med korrekta hygienrutiner och klädregler har ökat från 61,9 procent år 2019 till 82,9 procent detta år. Med anledning av att insjuknandet i covid-19 nu ökar genomförs det sedan vecka 46 veckovisa mätningar av basala hygien- och klädregler och följsamhetsmålet är höjt till 100 procent.

Vårdstyrelsen lade informationen till handlingarna.