Vårdstyrelsen 27 augusti 2020

Minusprognos för vårdförvaltningar i juli

Årsprognosen för Nära vård och hälsa uppgår till minus 70 miljoner kronor. Det framgår av månadsrapporten för juli. Folktandvården lämnar en minusprognos på 20 miljoner kronor. Prognosen för vårdstyrelsens totala verksamhet är minus 68 miljoner kronor. Det ekonomiska läget beror till stor del på situationen för covid-19.

Förfrågningsunderlag LOV vårdcentral ses över

Senare under hösten ska vårdstyrelsen fatta beslut om förfrågningsunderlaget för LOV vårdcentral 2021. Vårdstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda förslag till inriktning.

Bland annat vill vårdstyrelsen se över hur uppdraget tydligare kan styra till ökad kontinuitet till listad vårdcentral och till fast vårdkontakt. Vårdstyrelsen vill också se över om det är möjligt att ha större flexibilitet när det gäller vårdcentralernas öppettider och titta på förutsättningarna för digital vård.

Granskning av tillgänglighet besvarad

Vårdstyrelsen har svarat på en rapport från revisorerna i Region Uppsala om hur Nära vård och hälsa arbetar för att öka tillgängligheten. I rapporten lämnar revisorerna rekommendationer om bland annat breddinförande av produktionsplanering och användningen av produktionsdata och annan statistik.

Vårdstyrelsen ser positivt på slutsatserna och beskriver i svaret det utvecklingsarbete som pågår.

Vårdstyrelsens sammanträdesdatum 2021

Vårdstyrelsen sammanträder följande datum 2021:

18 februari, 18 mars, 19 april, 31 maj, 23 juni, 2 september, 27 september, 29 oktober, 22 november, 15 december