Förfrågningsunderlag LOV vårdcentral ses över

Senare under hösten ska vårdstyrelsen fatta beslut om förfrågningsunderlaget för LOV vårdcentral 2021. Vårdstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda förslag till inriktning.

Bland annat vill vårdstyrelsen se över hur uppdraget tydligare kan styra till ökad kontinuitet till listad vårdcentral och till fast vårdkontakt. Vårdstyrelsen vill också se över om det är möjligt att ha större flexibilitet när det gäller vårdcentralernas öppettider och titta på förutsättningarna för digital vård.