Granskning av tillgänglighet besvarad

Vårdstyrelsen har svarat på en rapport från revisorerna i Region Uppsala om hur Nära vård och hälsa arbetar för att öka tillgängligheten. I rapporten lämnar revisorerna rekommendationer om bland annat breddinförande av produktionsplanering och användningen av produktionsdata och annan statistik.

Vårdstyrelsen ser positivt på slutsatserna och beskriver i svaret det utvecklingsarbete som pågår.