Drygt 117 miljoner kronor till byggprojekt

Vid sitt möte klubbade regionfullmäktige tre beslut som tillför ytterligare medel till byggprojekt på Akademiska sjukhuset.

Projektet ingång 100/101 tilldelades 40 miljoner kronor, medan projektet ingång 70 tilldelades 65 miljoner kronor. Slutligen tilldelades anpassningsåtgärder i centralblocket B9/B12 12,2 miljoner kronor. Detta för att projekten ska kunna färdigställas och slutregleras. Dessa tilldelningar innebär ingen utökning av investeringsmedel, utan ingår i beslutade fastighetsinvesteringsplaner i Regionplan och budget för Region Uppsala.

Ingång 100/101 har färdigställts, men här behövs pengarna med anledning av förlängd byggtid och åtgärder för att säkerställa byggnadens vattenkvalitet. Vad gäller ingång 70 har fem vårdavdelningar i byggnaden B11 genomgått ombyggnationer och sista etappen som innehåller bland annat administrativa lokaler har påbörjats. Här har det uppstått både fördyringar samt ökade kostnader för projekteringar. Anpassningarna av centralblocket B9/B12 beror på den tekniska och logistiska försörjningen av nya ingång 100/101. Flöden av allt från personer, till gods och gaser till den nya byggnaden måste fungera. Här har det uppstått en del fördyringar bland annat inom logistik, stål- och markarbeten. Även detta projekt är färdigställt.