Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Drygt 117 miljoner kronor till byggprojekt

Vid sitt möte klubbade regionfullmäktige tre beslut som tillför ytterligare medel till byggprojekt på Akademiska sjukhuset.

Projektet ingång 100/101 tilldelades 40 miljoner kronor, medan projektet ingång 70 tilldelades 65 miljoner kronor. Slutligen tilldelades anpassningsåtgärder i centralblocket B9/B12 12,2 miljoner kronor. Detta för att projekten ska kunna färdigställas och slutregleras. Dessa tilldelningar innebär ingen utökning av investeringsmedel, utan ingår i beslutade fastighetsinvesteringsplaner i Regionplan och budget för Region Uppsala.

Ingång 100/101 har färdigställts, men här behövs pengarna med anledning av förlängd byggtid och åtgärder för att säkerställa byggnadens vattenkvalitet. Vad gäller ingång 70 har fem vårdavdelningar i byggnaden B11 genomgått ombyggnationer och sista etappen som innehåller bland annat administrativa lokaler har påbörjats. Här har det uppstått både fördyringar samt ökade kostnader för projekteringar. Anpassningarna av centralblocket B9/B12 beror på den tekniska och logistiska försörjningen av nya ingång 100/101. Flöden av allt från personer, till gods och gaser till den nya byggnaden måste fungera. Här har det uppstått en del fördyringar bland annat inom logistik, stål- och markarbeten. Även detta projekt är färdigställt.