Ny inbetalning från regionen till Kommuninvest förening

Region Uppsala kommer att betala in drygt 59 miljoner kronor till Kommuninvest ekonomisk förening nästa år. Det beslutade regionfullmäktige vid sitt möte.
Pengarna behövs för att ge kreditvärdighet till dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB, som sköter upplånings- och utlåningsverksamhet åt regionerna.
Medlemmarna behöver tillföra nytt kapital under en period av fyra år, summan motsvarar 260 kronor per invånare. Pengarna är i sig ingen kostnad för regionen, utan räknas som en finansiell tillgång.