Reviderad regionplan- och budget 2021 - 2023 godkänd

Regionfullmäktige fastställde en reviderad regionplan- och budget för 2021 - 2023.
Fullmäktige har tidigare beslutat om budgeten vid junisammanträdet. Utifrån att de ekonomiska förutsättningarna förändrats, med anledning av covid-19, justeras nu budgetramarna för 2021.

Region Uppsala erhåller generella statsbidrag på 112 miljoner kronor och riktade statsbidrag på 149 miljoner kronor för att hantera den uppskjutna vården och vården som är relaterad till covid-19. Region Uppsala erhåller även 74 miljoner kronor för testning och smittspårning. Vad gäller kollektivtrafiken utgår en ersättning från staten för de, på grund av covid-19, minskade biljettintäkterna.

Det nya generella statsbidraget förbättrar Region Uppsalas budgeterade årsresultat till 123 miljoner kronor år 2021.
I beslutet ingår en särskild avgift för resande med enkelbiljetter till och från Arlanda flygplats. Storleken på tilläggsavgiften blir 40 kronor för vuxna och 30 kronor för ungdom.
Utvecklingen av skatteintäkterna är osäker för planperioden. Utgångspunkten i budget är att Region Uppsala kommer att kompenseras för de minskade skatteintäkter som är ett resultat av covid-19.

Regionskatten för 2021 är oförändrad och fastställdes till 11,71 kronor per 100 kronor.

(S), (V) och (SD) reserverade sig till förmån för egna budgetförslag, Simon Alm (-) stödde SD:s förslag.