Initiativ om utökad samtalsstöd fick svar

Salima Korshed (V) och Neil Ormerod (V) inkom i november med ett initiativ om bland annat utökat samtalsstöd till Region Uppsalas medarbetare. Initiativtagarna önskade också redovisningar bland annat av hur företagshälsovården jobbar med att stötta personal som jobbar med coronapandemin.

Svaret innehåller en redovisning av de insatser som görs, och tar även upp frågan om sparade semesterdagar. I vanliga fall måste en medarbetare ta ut 20 dagars semester under året, resterande får sparas, dock inte mer än maximalt 30 dagar. Men i somras slöts ett avtal för de medarbetare som fick återkallad semester, de får spara upp till 35 dagar utan att behöva ta ut semestern i pengar.

Med hänvisning till det arbete som bedrivs i frågan ansågs initiativet besvarat. (V) och (S) ansåg dock att initiativet skulle bifallas, och reserverade sig mot att så inte blev fallet.