Prognos på plus 389 miljoner kronor för Region Uppsala

Det prognostiserade årsresultatet per november, enligt balanskravet, uppgår till plus 389 miljoner kronor för Region Uppsala. Detta är 344 miljoner kronor bättre än budget, och en förbättring jämfört med föregående månads prognos med 278 miljoner kronor. Orsaken till detta är framför allt att prognosen har justerats med ersättningar från staten för merkostnader för arbetet med covid-19.

Det finns fortfarande en osäkerhet kring vilka effekter coronapandemin kommer att ha på verksamheten under resterande året, och även på lite längre sikt.