Region Uppsala har antagit en suicidpreventiv strategi

Vid sitt möte antog regionstyrelsen en suicidpreventiv strategi för åren 2021 – 2030. I december 2021 ska regiondirektören ge en redovisning för regionstyrelsen av genomförandet av strategin inom Region Uppsala.

Bakgrunden är (enligt ärendets handlingar) en situation där i genomsnitt 52 personer i Uppsala län tar sitt liv varje år, en siffra som varit oförändrad de senaste tjugo åren. Den föreliggande strategin är en vidareutveckling av Region Stockholms suicidpreventiva strategi, som är uppbyggd på ett vetenskapligt kunskapsunderlag framtaget av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet.

Övergripande målsättningar är bland annat att minska förekomsten av både suicid och suicidförsök i Uppsala län.