Verksamhetsuppdrag och budget klubbade

Vid sitt möte fastställde regionstyrelsen sin verksamhetsplan och budgeten för år 2021. Ramarna för budgeten har klubbats av regionfullmäktige. Liksom tidigare är regionstyrelsens uppdrag bland annat att leda och samordna Region Uppsalas verksamhet och ekonomi, att följa upp och rapportera till regionfullmäktige, att bereda ärenden för regionfullmäktige och att ansvara för att besluten genomförs.

Av beslutet framgår bland annat att regionkontoret anslås cirka 414,7 miljoner kronor (här finns bland att löner och hyra). Drygt 116 miljoner anslås till så kallade centrala avgifter, här finns bidrag till föreningar, försäkringar och avgift till SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Totalt har regionstyrelsen en ekonomisk ram på drygt 349,5 miljoner kronor (här finns också stora intäkter på över 300 miljoner kronor genom finansförvaltningen).

(SD) och Simon Alm (-) lämnade särskilt yttrande.