Pengar från klimatväxling ska underlätta digitalisering

Sedan tidigare har Region Uppsala ett system med klimatväxling. Systemet innebär en höjning av priset för flygresor (inklusive priset för transport till och från flygplatsen) med 30 procent. Dessa pengar används sedan till satsningar som är bra för miljön.

2018 drog systemet in 504 000 kronor som främst användes för att ta fram filmer som sporrade till ett ökat användande av digitala möten, istället för resor. 2019 drog systemet in 317 000 kronor, som i huvudsak gick till att uppdatera förvaltningarnas utrustning för digitala möten.

För 2020 beräknas systemet med klimatväxling bara dra in runt 40 000 kronor. Den pågående pandemin har kraftigt minskat resandet och användningen av Skype och Teams har under perioden januari - juni 2020 ökat med 3 600 procent jämfört med perioden januari - juni 2019. Vid sitt möte bestämde nu regionstyrelsen att 2020 års pengar från klimatväxling ska gå till åtgärder som ska underlätta digitalisering, i enlighet med intentionerna i Region Uppsalas miljöprogram. Man beslutade också att beslut om denna fördelning framöver kommer att delegeras till regiondirektören, och att fördelningen ska redovisas i Region Uppsalas miljöredovisning.