Region Uppsala fortsätter stödja Uppsala Health Summit

Region Uppsala kommer att fortsätta att vara en samverkanspart i Uppsala Health Summit även för åren 2022 – 2024. Bidraget från regionen uppgår till 1 050 000 kronor under denna period, och gäller under förutsättning av att även övriga parter bidrar med finansiering. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Uppsala Health Summit (UHS) är en internationell arena i Uppsala för inbjudna beslutsfattare, opinionsbildare och experter. Syftet är att stimulera en tvärvetenskaplig dialog om möjligheterna att förbättra vård och hälsa, genom att ta tillvara forskningsresultat och innovationer.

UHS är ett projekt som skapades 2012 och backas av Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Region Uppsala, Uppsala kommun, Statens veterinärmedicinska anstalt, Läkemedelsverket, Uppsala Monitoring Centre och nätverket Världsklass Uppsala.