Åtgärdsprogram på cirka 400 miljoner kronor klubbat

Under måndagen antog sjukhusstyrelsen det åtgärdsprogram för Akademiska sjukhuset som tidigare har aviserats. Bakgrunden är att Akademiska sjukhuset under flera år gjort stora ekonomiska underskott. För att nå en ekonomi i balans om två år har sjukhuset tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram som summerar till cirka 400 miljoner kronor.

Bland åtgärderna finns att dra ner på personalkostnader, effektivisera hanteringen av medicinskt material och införa effektivare arbetssätt för att möjliggöra vård av fler riks- och regionpatienter. Totalt föreslås cirka 300 olika åtgärder.