Prognos på cirka minus 639 miljoner kronor

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset efter november månad uppgår till minus 596 miljoner kronor. Detta framgår av ekonomirapporten. Att resultatet är så pass mycket bättre än föregående månads resultat beror på att statlig ersättning för merkostnader till följd av covid-19 nu har räknats in i prognosen.

Prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på plus 1,3 miljoner kronor (förbättringen mot föregående månad beror på statlig ersättning för merkostnader till följd av covid-19). Sjukhusstyrelsens egen verksamhet prognostiserar ett resultat på minus 44 miljoner kronor. Totalt uppgår alltså prognosen för sjukhusstyrelsen till cirka minus 639 miljoner kronor.