Regler för bisysslor ses över

Vid sitt möte beslutade sjukhusstyrelsen att det ska göras en översyn av tillämpningen av reglerna för bisysslor. Sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset får i uppdrag att återkomma med detta senast till sjukhusstyrelsen i februari 2021.