Nya LOV förfrågningsunderlag antas för vaccinering mot covid-19

Ett nytt förfrågningsunderlag har tagits fram så att privata vaccinatörer kan bistå inför vaccinering även mot covid-19. De som vill arbeta med detta måste använda vårdinformationssystemet Cosmic och kunna genomföra journalregistreringar som kan kopplas mot det nationella vaccinationsregistret.  I nuvarande avtal för vaccination mot influensa och pneumokocker inom ramen för LOV, saknas ett sådant krav.

De förfrågningsunderlag som finns för LOV vårdcentral och barnmorskemottagningar kommer att ändras så att både offentliga och privata vårdcentraler och barnmorskemottagningar kan vaccinera mot covid-19 när vaccineringarna startar igång i början av 2021.